"Sağlıkta Güvenli Gelecek"
KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Aşağıda detaylarını okuyacağınız aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) md. 10’dan doğan sorumluluk kapsamında düzenlenmiştir. Bu bilgilendirme metnini ve gerekli açıklamaları ilgililere duyurmaktayız. Şirketimiz bu aydınlatma metninde, kanun çerçevesinde gerekli güncellemeler yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Şirketimiz 3A Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, veri sorumlusu olarak sizi ilgililerin kişisel verilerine, özel hayatın gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, saygı duymakta ve KVKK gereğince sorumluluklarını yerine getirmeyi arzulamaktadır. Bu sebeple şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işleme amaçlarını, veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebeplerini ve KVKK md. 11 de sayılan haklarınızın neler olduğunu açıklayacaktır.

Bu bilgilendirmeyi, tüm müşterilerimize, şirket çalışanlarımıza, iş akti sonlanmış geçmiş dönem çalışanlarımıza, işyerimizi ziyarete gelen misafirlerimize, tedarikçilerimize, internet sitemizi ziyaret eden kişilere, şirketimizdeki misafir ağına bağlanan kullanıcılara, şirket ver tabanında yer alan müşterilerimize, fuar vb. gibi alanlarda pazarlama alanlarında bulunan 3. Kişilere, internet sitemiz üzerinden müşteri formu dolduran tüketicilerimize, iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, referans olarak gönderilen ya da fiziken başvuru formu dolduran çalışan adaylarına, ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanlarına ve tüm bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini bizimle paylaşmış ya da paylaşacak gerçek kişilere hitaben bu metni yayınlamaktayız.

 

1. Kişisel Verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebebe dayanarak işliyoruz?

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizi, tarafınızdan alınan açık rızalar doğrultusunda ŞİRKET tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Tarafımızdan toplanan kişisel veriler genel hatlarıyla kimlik, iletişim, özlük, finans, işitsel ve görsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, banka bilgisi, adres, iş başvuru formunda bildirdiğiniz veriler gibidir. Tarafımızdan toplanan kişisel veriler aşağıda daha ayrıntılı olarak ayrıca sıralanmıştır.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir ?

            a. Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz Açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün satış bilgileri (Satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli, ürünü kullanım amacınız),
 •  Mesleki bilgileriniz (Eğitiminiz, sertifikalarınız, uzmanlığınız, çalıştığınız kurum),
 • Görsel verileriniz (Fotoğraf, video kaydı vb.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz halinde (TCKN, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Yapılan anketler kapsamında firmamız hakkında görüşleriniz kapsamında,

 

            b. Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri Açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün veya hizmet satış bilgileri (Satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli),
 • Faturada bulunmasını istemeniz halinde (TCKN, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Lokasyon verileriniz,

 

            c. Çalışan Adaylarımız Açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, doğum yeri, tarihi),
 •  İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Cinsiyet bilginiz,
 • Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
 • Referanslara ilişkin bilgileriniz,
 • Sağlık durumunuza ilişkin genel bilgiler,
 • Başvuruda bize sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
 • Ehliyet durumunuz,

 

            d. Çalışanlarımız Açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, adres),
 • İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Ehliyet durumunuz,
 • Sağlık raporunuz,
 • Fotoğrafınız,
 • Özgeçmişiniz,
 • Performans durumunuz,
 • Alınan eğitimleriniz,
 • Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz,
 • İş sırasındaki yönetim hakkı kapsamında işlenen 3A Medikal yönetmelikleri ve kanun kapsamında işlenen verileriniz,
 • İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı kapsamında kamera kayıtlarının alınması kapsamında verilerinizin işlenmesi,
 • Araç takip sistemleri vasıtası ile takip edilen sistemler vasıtası ile,
 • Biyometrik verileriniz,

 

            e. Ziyaretçilerimiz Açısından;

 • Kimlik bilgisi (Ad, soyad, TCKN, imza),
 • Görsel verileriniz,
 • Fiziksel mekân güvenliği,

 

3.  Kişisel verilerinizin işlenme amaçların nelerdir ?

            Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 

            a. Genel Amaçlar;

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 •  Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 •  Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgilerinizi,
 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,

 

            b.  İşçi - İşveren İlişkisi Açısından;

 • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
 • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin
 •  İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
 • Araç takip sistemleri vasıtası ile Çalışan İzleme Politikası kapsamında işlenen verileriniz, 
 • Çalışan İzleme Politikasında belirtilen ve bilgisayarlar vasıtası ile çalışanların hareketlerinin takip edildiği sistemler vasıtası ile,
 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
 • İSG ve genel sağlık mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,

 

            c.  Hizmet Satışlarımız ve Hizmet Satışlarının Hazırlanması Süreçleri Açsından;

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
 • Müşterilerimize ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin,
 • Fatura düzenlenmesinin talep edilmesi halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Yapılan etkinlikler kapsamında alınan görsel, işitsel verilerinizi,
 • Etkinlik kayıtlarını oluşturmak için almış olduğumuz seyahat bilgilerinizi,
 • Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza ürün ve kampanyalarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve özel günler hakkında bilgilendirme bulundurmak amacı ile,
 • Ürün satışlarımız neticesinde tedarik yönetiminin ve ürün yönetiminin yapılabilmesi amacı ile,
 • Anket çalışmaları ve doldurulan formlar ile firmamız ve ürünler hakkında görüşleriniz kapsamında,
 • Teknik servis formları ile satış sonrası süreçlerin yürütülmesi kapsamında,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

 

            d. Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından;

 • Satın alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ürünlerin lojistiği kapsamında verdiğiniz hizmette işlenen lokasyon verileriniz açısından,

 

            e.  Fiziksel Mekanlar açısından;

 • Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak için fabrikada ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince

 

            işliyoruz.

 

            4. Kişisel Verilerinizin kimlere, hangi amaçla aktarılacaktır ?

            Öncelikle kişisel verileriniz Şirketimiz ile güvendedir. Bu verilerinizi 3. Kişiler ile açık rızanız olmadan paylaşmamaktayız. Ancak, kanunun ve mevzuat gereği 3. Kişiler ve kurumlar ile paylaşma zorunluluğumuz vardır. Kanun gereği yapmak zorunda olduğumuz bu paylaşımlarda dahi tarafınızın hak ihlali önlemek için gerekli teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktayız. Bu aktarım sırasında dahi gizliliğe önem vermekteyiz.

            Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,

            Ürün satışlarının ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla lojistik hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

            Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

            Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile

            Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ilepaylaşmaktayız.

            Yine, şirketimize verdiğiniz kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan amaçlarla, hizmet sağlayıcımızla, tedarikçimizle, grup şirketler ile, şirket yetkilisiyle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel hukuk kişileriyle KVKK md. 8 ve 9 da ki şartlara uymak suretiyle aktarılmaktadır. Mahkemeler tarafından bilgi istenilmesi halinde veya tarafınıza teslim edeceğimiz ürünlerimizin size ulaşması için adres bilgilerinizin taşıma şirketi olan iş ortağımızla paylaşılması ya da geçmiş dönemde şirketimizde çalışmış personelimizin açık rızası le üçüncü firma yetkililerinden gelen referans değerlendirmelerinin paylaşılması halleri sayılabilir.

            Ayrıca Şirket tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla; veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan biri veya birkaçının karşılandığı hallerde; verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili şirketin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

 

            5. Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplerle ve hangi yöntemlerle toplandığı.

            Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Ticaret Kanunu, Çeşitli Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6331 Sayılı Kanun, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler ve tebliğlere istinaden ve diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.

            Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

            Şirketimizde ise, kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir ver kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketin işyerleri, departmanları, internet sitesi aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Örneğin,

 

            • Pazarlama için katıldığımız fuarlarda yapmış olduğumuz görsel ve işitsel yayınlarla,

            • Mal alış satış süreçlerinde tedarikçi yetkilileriyle veya çalışanlara irtibat kurulması üzerine,

            • Firmanızı temsilen yapmış olduğunu görüşmelerde irtibat sağlamak amacıyla,

            • İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak suretiyle toplanmaktadır.

 

            6. Veri Sahiplerinin Kanunda Sayılan Haklarını açıklamak isteriz.

            6698 sayılı kanun’un 11. maddesi gereğince; aşağıda yazılı iletişim kanalları üzerinden şirketimize başvuruda bulunarak,

 

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

            Ancak; kanun zorunluluk nedeni ile yasal sorumluluğumuz gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerinizin silinemeyeceğini, yok edilmeyeceğini veya anonim hale getirilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

            Şirketimiz başvurunuzu en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır.

            Tarafımıza aşağıda bildirdiğimiz iletişim kanallarından birini kullanarak ulaşabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında size yazılı geri dönüş yapabileceğimiz bir mail ya da açık adresinizi de bilmenizi rica etmekteyiz.

 

Veri Sorumlusu:

Şirket              : 3A Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vergi No         : Halkalı VD. 0010618420

Mersis No       : 0001061842000013

Adres              : İkitelli Cad., İmam San. Sit., A Blok, No:9, K:2 Küçükçekmece – İstanbul

E-Posta           : info@3amedikal.com

Fax                  : 0212 693 3465

Kep Adres      : 3amedikal@hs03.kep.tr